lydiawrites

Evolusjon

In Det lille en har på hjertet on mars 8, 2011 at 2:48 pm

Hvordan kan et menneske ikke tro på evolusjon? Hva er det å ikke forstå der som gjør det så utrolig galt å innse det? At alt forandrer seg er et faktum. Hvordan forklarer du seleksjon, mutasjoner, rekombinasjon, migrasjon og gendrift om du skal se bort i fra at de er en evolusjonsfaktorer? Hvorfor stammer vi ikke fra noe? Hvordan kan dette intelligente mennesket bare bli til uten år med tilpassing og utvikling? Som det blir sagt; Øyet vårt er for avansert til at det plutselig bare ble til.

Enkelt og greit: Arter danner avkom som er litt ulike foreldrene og hverandre. Små forandringer på avkommet tilpasser det bedre for omgivelsene det skal leve i. Miljø og livskår endres hele tiden, f.eks danner nå store CO²-utslipp en drivhuseffekt på jorden. Dermed må avkom som fødes i dag tilpasses et varmere klima. Med disse forandringene kan artene føres videre, fordi de overlever.

Reklamer

Sitater #1

In ateisme, religion, sitater on desember 29, 2010 at 2:13 am

«A man is accepted into a church for what he believes and he is turned out for what he knows.»
– Mark Twain

«No man who ever lived knows any more about the hereafter than you and I; and all religion is simply evolved out of chicanery, fear, greed, imagination and poetry.»
– Edgar Allan Poe

«Black holes would seem to suggest that God not only plays dice, but also sometimes throws them where they cannot be seen.»
– Stephen Hawking

«Religion is an illusion and it derives its strength from the fact that it falls in with our instinctual desires.»
– Sigmund Freud

«All thinking men are atheists.»
– Ernest Hemingway

Også vår kjære James Madison og Albert Einstein hadde kloke ord på hjertet:

«Religious bondage shackles and debilitates the mind and unfits it for every noble enterprise.»

«If people are good only because they fear punishment, and hope for a reward, then we are a sorry lot indeed.»

Jesus døde for deg!

In Religion on desember 29, 2010 at 1:48 am

Feil, Jesus bare lot som han var død. Enhver kristen vil stolt rope at Jesus døde for menneskets synder, men hvis du spør en kristen om Jesus er død vil de si nei. I Bibelen er Jesus den udødelige sønnen av Herren, noen tror enda han er Herren, han har evig liv, og ved ens beskrivelse kan ei dø. Han kan ikke og gjør ikke. Som 1 Peter 3:18-19 sier, ble Jesus rett og slett gjort levende i Åndens form i stedet for kjøtt og kroppslig form. I løpet av tre dager av sin død utgir Jesus seg ikke til å sitte rundt livløs, men han var heller ganske produktiv. Han tilbrakte dagene nede i Hadesforkynnelse til åndsinnsatte.

Så denne såkalte mannen med lammet døde ikke for deg.

En annen ting;
I Matteus 10:35 sier Jesus at du hverken til han eller himmelen kommer om du elsker noen, din mor, far, uansett hvem, høyere enn han selv. For en egoistisk jæv… jeg mener… helgen.

Og han elsker jo alle? Alle barn av regnbuen. Alle. Ok.