lydiawrites

Archive for mars, 2011|Monthly archive page

Evolusjon

In Det lille en har på hjertet on mars 8, 2011 at 2:48 pm

Hvordan kan et menneske ikke tro på evolusjon? Hva er det å ikke forstå der som gjør det så utrolig galt å innse det? At alt forandrer seg er et faktum. Hvordan forklarer du seleksjon, mutasjoner, rekombinasjon, migrasjon og gendrift om du skal se bort i fra at de er en evolusjonsfaktorer? Hvorfor stammer vi ikke fra noe? Hvordan kan dette intelligente mennesket bare bli til uten år med tilpassing og utvikling? Som det blir sagt; Øyet vårt er for avansert til at det plutselig bare ble til.

Enkelt og greit: Arter danner avkom som er litt ulike foreldrene og hverandre. Små forandringer på avkommet tilpasser det bedre for omgivelsene det skal leve i. Miljø og livskår endres hele tiden, f.eks danner nå store CO²-utslipp en drivhuseffekt på jorden. Dermed må avkom som fødes i dag tilpasses et varmere klima. Med disse forandringene kan artene føres videre, fordi de overlever.

Reklamer